Om de toekomstige levensvatbaarheid van de onderneming te verzekeren, kan de scheiding van werknemers niet altijd worden vermeden. Hoe dit proces werkt, zegt veel over de bedrijfscultuur van de werkgever. Wie hem goed benadert, maakt zijn reputatie als werkgever waar en motiveert de overgebleven talenten.

Outplacement voor de goede naam

Het bericht van scheiding komt als een schok voor de werknemer: er dreigt werkloosheid en de toekomst van je carrière is ineens totaal onduidelijk. Maar dergelijke situaties zijn ook gevaarlijk voor bedrijven: de reputatie als aantrekkelijke werkgever staat op het spel, de motivatie op lange termijn van de overblijvende werknemers is onzeker. Daarnaast ontstaan ​​er hoge kosten als de resterende looptijden van bestaande arbeidsovereenkomsten niet ingekort kunnen worden. De oplossing: Outplacement begeleiding.

Het begrip outplacement

De term outplacement komt uit het Engels en beschrijft enerzijds de scheiding van het bedrijf (= uit), anderzijds is het vooral gericht op de plaatsing in de nieuwe baan (placement). Een goede Duitse vertaling bestaat niet. Bij von Rundstedt kiezen we als alternatief vaak de term loopbaanadvies of advies over professionele heroriëntatie. Andere bedrijven gebruiken woorden als plaatsing, plaatsing of nieuwe plaatsing.

Outplacement ziet zichzelf als advies over professionele heroriëntatie. Het doel van de begeleiding is om de cliënt op eigen kracht te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe taak die kansen biedt voor ontwikkeling, aansluit bij zijn kunnen en talenten en innerlijke voldoening geeft. De hulpverlener zorgt ervoor dat de cliënt niet in een isolement raakt. De duivels spiraal van isolement, ook in de sociale omgeving, wordt niet eens in gang gezet. Ontdek hier hoe outplacementadvies bij von Rundstedt eruitziet.

De oplossing

Er zijn tal van redenen waarom een ​​outplacementadvies voor medewerkers de moeite waard is. Je verkleint of vermijdt het gat in je cv, reflecteert op je eigen professionele doelen en vindt de juiste sollicitatiestrategie. Het resultaat: specialisten en leidinggevenden vinden door outplacementadvies sneller een nieuwe functie dan zij die geen gebruik maken van loopbaanadvies. Maar niet alleen medewerkers hebben baat bij outplacementadvies. Outplacement biedt ook voordelen voor werkgevers. Grote bedrijven die zichzelf steeds opnieuw moeten uitvinden om de concurrentie te overleven, vertrouwen regelmatig op het proces. Bijvoorbeeld als de personeelsstructuur verandert door een herstructurering of personeelstransformatie. Hoe meer de “war for talents” verhevigt en hoe meer de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven onder de aandacht komt, hoe meer bedrijven besluiten om met fatsoen uit elkaar te gaan. Ondertussen doen steeds meer middelgrote bedrijven een beroep op outplacement. Omdat ze de meerwaarde van het advies inzien en klaar zijn om een ​​externe dienstverlener in te schakelen.