Wilt u een bedrijfslening afsluiten en zoekt u daarvoor naar geschikte mogelijkheden? U kunt deze gewoon online vinden, u hoeft daarvoor niet langer naar de bank toe. In plaats daarvan kunt u online aangeven dat u op zoek bent naar een bedrijfslening, door aan te geven welk bedrag u nodig heeft en hoe lang u daar gebruik van zou willen maken. Let bij de keuze voor een bedrijfslening in ieder geval goed op de looptijd en de maandlasten, zodat u een goede investering kunt doen op basis van het risico dat u loopt.

Maandlasten en looptijd van een bedrijfslening

Op het moment dat u een bedrijfslening afsluit heeft u over het algemeen de keuze voor vaste of variabele maandlasten. Wenst u een variabele rente, op basis van de ontwikkelingen van de markt? Of wilt u aan de andere kant gebruik maken van zekerheid, ook wanneer dat u een iets hogere rente kost? Denk bovendien na over de looptijd van de bedrijfslening, hoe lang heeft u het geld nodig, totdat uw investering voldoende oplevert om het geld terug te kunnen betalen?

Investeren in uw bedrijfsvoering

U kunt de bedrijfslening op een aantal verschillende manieren gebruiken, het is tijdens de aanvraag van belang om hier goed duidelijk over te zijn. Wilt u bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmiddelen aankopen om de productie uit te breiden, of wilt u investeren in een nieuw project waarmee u op termijn wellicht meer omzet kunt genereren? Des te duidelijker u kunt zijn over uw plannen en des te beter u een prognose kunt maken van de opbrengsten, des te gewilliger de bank zal zijn om u een bedrijfslening te verstrekken. Het is aan u om het risico bij de bank weg te nemen, zodat men het vertrouwen krijgt u het geld te lenen.

Risico van de financiering

Op het moment dat u een bedrijfslening afsluit gaat de bank een bepaald risico aan, iets waarop men onder andere de rente zal baseren. Daarnaast hangt de rente af van de inkoopkosten van de bank, op de geld- en kapitaalmarkten. Maakt u veel operationele kosten, of dient de bank de kapitaalbuffers te vergroten? Ook dit zal van invloed zijn op de rente die u betaalt. U kunt de operationele kosten zelf in ieder geval drukken en het risico van de financiering zoveel mogelijk wegnemen, zodat u een voordelige bedrijfslening kunt afsluiten.